Kleur in de Media: De kracht van samenwerking

De ongemakkelijke waarheid die we al lang kennen is: diversiteit in de media schiet tekort. Ondanks talrijke beloftes en goedbedoelde initiatieven blijft echte verandering uit. Deze stagnatie is niet alleen teleurstellend, het is ook pijnlijk.

Lees meer

Er worden steeds weer nieuwe bijeenkomsten gehouden, plechtige verklaringen afgelegd en toezeggingen gedaan voor verandering. Maar het resultaat? Onvoldoende. Diversiteit in de media lijkt op de een of andere manier geen urgentie te krijgen, geen prioriteit. Hoewel er enkele initiatieven plaatsvinden, zijn deze niet voldoende om de grootschalige cultuurverandering teweeg te brengen die we nodig hebben.

Het is echter essentieel te begrijpen dat diversiteit geen managementmodel is waar leiders en medewerkers geen zin in hebben of het voor zich uit schuiven. Diversiteit is urgent en moet alle prioriteit hebben. Diversiteit is van groot maatschappelijk belang, niet alleen omdat het zorgt voor een begripvolle en inclusieve samenleving, maar ook omdat het bijdraagt aan de creativiteit, innovatie en effectiviteit van onze media-instellingen.

Media vormen een cruciaal onderdeel van onze samenleving, ze vormen onze perceptie van de wereld en van elkaar. Door een divers spectrum van stemmen, verhalen en perspectieven te vertegenwoordigen, kunnen media bijdragen aan een rijkere, genuanceerdere en meer realistische weergave van de wereld om ons heen.

Het gebrek aan diversiteit in de media is dus niet alleen een gemiste kans, het is een tekortkoming die we ons niet kunnen veroorloven. In een tijd waarin onze samenleving steeds diverser wordt, kunnen media simpelweg niet relevant blijven als ze deze diversiteit niet weerspiegelen.

Tijd voor Actie

Het is tijd voor daadkrachtige actie. Het is tijd om de beloftes om te zetten in concrete veranderingen. Het is tijd om diversiteit de prioriteit te geven die het verdient. Het is tijd om kleur in de media te brengen.

 

Want hoewel we kunnen blijven praten en discussiëren, blijft de urgentie van diversiteit voor velen onduidelijk, vooral voor de overwegend witte besluitvormers in de media. Ze zien zichzelf voortdurend weerspiegeld en hebben vaak moeite om zich alternatieve verhalen of perspectieven voor te stellen.

Daarom hebben de TV Academy en The Colourful Media Institute besloten om niet langer te wachten op verandering van bovenaf.

In plaats daarvan zetten we ons in om een nieuwe generatie programmamakers op te leiden die media zullen creëren die echt de diversiteit van de Nederlandse samenleving weerspiegelen. Onze opleiding legt de nadruk op vakbekwaamheid en diversiteit, omdat dat de uitdaging is die de huidige media aangaat.

Het feit dat elke leidinggevende in de traditionele media in de vele gesprekken die daarover plaatsvinden wel de urgentie van diversiteit erkennen, toont aan dat er behoefte is naar verandering. Daarom nemen wij het heft in handen. Het is cruciaal om te benadrukken dat ons streven naar diversiteit in de media niet enkel gericht is op het invullen van quota of het simpelweg ‘kleuren’ van de top. Wat we beogen, gaat veel dieper dan dat.

Met de hulp van ervaren professionals uit de branche zullen we een nieuwe generatie programmamakers opleiden die de verandering zullen zijn die we in de media willen zien.

Bij Kleur in de Media geloven we in de kracht van diversiteit. En wij gaan het verschil maken en daardoor andere en nieuwe verhalen vertellen! Een verrijking voor het huidige medialandschap!

Wil je mee doen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te doen aan de missie om kleur in de media aan te brengen:

  1. Dat kan je doen als student door je in te schrijven op The Colourfull Institute.
  2. Dat kan je ook doen door vriend te worden van kleur in de media waarmee je onze missie ondersteund en je kennis en je netwerk met ons wil delen. Wij delen dan graag de naam van je organisatie en als het mogelijk is je logo.
  3. Je kunt ook een financiële partner worden waarmee je bijdraagt om Kleur in de Media te realiseren.
  4. Wij zijn op dit moment afhankelijk van fondsen en instellingen die ons willen helpen om Kleur in de Media te realiseren.
  5. Wij hopen op de langere termijn dat organisaties, omroepen en bedrijven uit de sector zich bij ons gaan aansluiten maar daarvoor zullen we eerst een begin moeten maken en zichtbaar maken dat Kleur in de Media bestaansrecht heeft.
  6. Als jij een financiële bijdrage levert aan Kleur in de Media zullen wij je vermelden als partner en krijg je voordelen op het bijwonen van trainingen workshops en lezingen.
  7. Je kan ook Kleur in de Media ondersteunen door lezingen, trainingen en workshops te volgen van het kenniscentrum Diversiteit in de Media.
Neem contact op!
denim day logo

Kleur in de media is een initiatief van Media Luna in samenwerking met de TV Academy om diversiteit in de media te realiseren door middel van media opleidingen en door voorlichting over de waardevolle en cruciale betekenis van diversiteit.

Wil je de Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in: