Kenniscentrum

Het Kenniscentrum voor Diversiteit in de Media is een unieke ruimte waarin de vele facetten van diversiteit en inclusiviteit in de media onderzocht en gedeeld worden. Met een aanbod van colleges, trainingen en stages, gericht op zowel nieuwkomers in de media-industrie als ervaren professionals, heeft het Kenniscentrum voor Diversiteit in de Media een unieke rol te spelen.

Lees meer

Wat is het kenniscentrum?

In de hedendaagse wereld van media en communicatie is diversiteit een onmisbaar thema. Maar hoewel we veel praten over de noodzaak van meer diversiteit en inclusiviteit in de media, is er nog geen gecentraliseerde plek waar we diepgaand kunnen leren, ons kunnen ontwikkelen en kunnen groeien op dit gebied. Het Kenniscentrum voor Diversiteit in de Media wil deze lacune vullen.

Maar het gaat niet alleen om leren en ontwikkelen. Het Kenniscentrum voor Diversiteit in de Media zal ook fungeren als een bruggenbouwer en een forum voor dialoog. Het zal ruimte bieden voor discussie en debat, voor het uitwisselen van ideeën en het delen van beste praktijken. Het zal een plek zijn waar we de uitdagingen van diversiteit en inclusiviteit in de media onder ogen kunnen zien, en samen kunnen werken aan oplossingen.

De oprichting van het Kenniscentrum voor Diversiteit in de Media is een cruciale stap op weg naar een meer diverse en inclusieve media-industrie. Het is een unieke kans om de manier waarop we over diversiteit en inclusiviteit in de media denken en handelen te transformeren. We nodigen u uit om deel te nemen aan dit spannende initiatief en samen met ons te werken aan het creëren van een media-industrie die echt een afspiegeling is van de diversiteit van onze samenleving.

Wat is de verbinding tussen de The Colourful Media Academy en het Kenniscentrum:

1. Gezamenlijke waarden: Beide instellingen hebben dezelfde missie en waarden: het bevorderen van diversiteit in de media. Door samen te werken kunnen ze hun doelstellingen beter verwezenlijken en elkaar versterken.

2. Onderwijs en onderzoek: Een media-opleiding is een plaats van leren en kennisoverdracht, terwijl een kenniscentrum in essentie een plaats is van onderzoek en kennisontwikkeling. Door de twee te koppelen, kan het nieuwste onderzoek direct worden geïntegreerd in het curriculum van de opleiding, waardoor studenten toegang krijgen tot de meest actuele en relevante kennis en uitkomsten van inzichten bij studenten gedeeld kunnen worden met het Kenniscentrum.

3. Praktijkervaring: Studenten aan de media-opleiding kunnen praktijkervaring opdoen bij het kenniscentrum, bijvoorbeeld door colleges te geven of onderzoeksvragen in te dienen. Dit is niet alleen gunstig voor hun eigen leren, maar draagt ook bij aan de diversiteit aan perspectieven binnen het kenniscentrum.

4. Netwerkmogelijkheden: Door het kenniscentrum aan de opleiding te koppelen, kunnen studenten en medewerkers gemakkelijk netwerken en samenwerken met professionals en experts op het gebied van diversiteit in de media.

5. Impact en zichtbaarheid: Samenwerking tussen een opleiding en een kenniscentrum kan de zichtbaarheid en invloed van beide instellingen vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk evenementen organiseren, gezamenlijk onderzoek publiceren, of samen pleiten voor meer diversiteit in de media.

Kortom, de koppeling tussen een kenniscentrum over diversiteit in de media en een media-opleiding waar diversiteit de focus heeft, biedt talrijke voordelen en synergiën die zowel de opleiding als het kenniscentrum ten goede komen.

Wij geven colleges

 

Wij organiseren elke maand vanaf oktober 2023 boeiende colleges over diversiteit en media met bijdragen van toonaangevende denkers en professionals in het veld. Onderwerpen voor lezingen zijn:

Historische Perspectieven op Diversiteit in de Media:

Dit college kan zich richten op de evolutie van diversiteit in de media, van de eerste stappen tot aan de huidige stand van zaken.

Verandering in het Medialandschap: Rol en Impact van Diversiteit:

Een onderzoek naar de manier waarop diversiteit het medialandschap verandert en wat de impact hiervan is.

Uitdagingen en Kansen voor Diversiteit in Media:

Een discussie over de hindernissen die diversiteit in de media tegenkomt en de kansen die dit biedt.

De Kracht van Diversiteit in Storytelling:

Een diepgaande blik op hoe diversiteit in perspectieven en ervaringen de kracht en het bereik van verhalen kan vergroten.

Diversiteit in de Praktijk: Casestudy’s en Lessen:

Real-world voorbeelden van hoe organisaties diversiteit hebben aangepakt en welke lessen hieruit geleerd kunnen worden.

De Rol van Media bij het Bestrijden van Discriminatie en Vooroordelen:

Dit college kan de manieren onderzoeken waarop media kunnen bijdragen aan het bestrijden van discriminatie en vooroordelen.

Gevallenstudie van Succesvolle Diverse Media:

Dit college kan real-world voorbeelden analyseren van succesvolle diverse media en de lessen die kunnen worden geleerd.

Vertegenwoordiging in de Media en de impact:

In dit college kunnen we dieper ingaan op het belang van representatie, waarbij we onderzoeken hoe verschillende groepen worden weergegeven en welke impact dit heeft.

Inclusieve Storytelling:

Dit college kan studenten leren hoe ze verhalen kunnen vertellen die diverse ervaringen en perspectieven omvatten, en hen inzicht geven in de technieken die kunnen worden gebruikt om dit te bereiken.

Het Effect van Media op Sociale Attitudes:

Dit college kan de impact onderzoeken van de manier waarop verschillende groepen in de media worden weergegeven op bredere sociale attitudes en percepties.

Mediaproductie en Diversiteit:

Dit college kan zich richten op de rol van diversiteit in de productie van media, waarbij zowel voor als achter de camera wordt gekeken.

Ethische Overwegingen in de Diverse Media:

Dit college zou kunnen focussen op ethische kwesties die zich voordoen bij het maken van media die diversiteit en inclusie bevorderen.

Houdt de website in de gaten of schrijf u in op de Nieuwsbrief om te zien wanneer deze colleges zullen plaatsvinden.

Ook voor gevestigde programmamakers

In een tijd waarin kijkers steeds vaker diversiteit en representatie eisen, kan het bijwonen van deze colleges een cruciale stap zijn in het voldoen aan deze verwachtingen en het leveren van hoogwaardige, relevante en inclusieve content. Het volgen van deze colleges kan daarom buitengewoon waardevol zijn voor gevestigde programmamakers om verschillende redenen:

Verbeterd begrip van diversiteit en inclusiviteit

Deze colleges kunnen een dieper en genuanceerder inzicht geven in wat diversiteit en inclusiviteit echt betekenen en waarom ze belangrijk zijn in de mediawereld. Dit kan helpen bij het doorbreken van eventuele bestaande vooroordelen en stereotypen.

Grotere relevantie van content

In onze steeds diverser wordende samenleving is het belangrijk dat media een waarheidsgetrouwe afspiegeling zijn van die diversiteit. Door deze colleges te volgen, kunnen programmamakers leren hoe ze hun content inclusiever en relevanter kunnen maken voor een breder publiek.

Beter inzicht in doelgroepen

Door het volgen van deze colleges krijgen programmamakers een beter begrip van verschillende doelgroepen en hun unieke ervaringen en perspectieven. Dit kan leiden tot effectievere en meer resonante content.

Ethische verantwoordelijkheid

Als makers van media hebben programmamakers een verantwoordelijkheid om nauwkeurige, eerlijke en inclusieve representaties te creëren. Deze colleges kunnen hen helpen beter te begrijpen hoe ze aan deze ethische verantwoordelijkheid kunnen voldoen.

Professionele ontwikkeling

Deze colleges bieden een mogelijkheid voor voortdurend leren en professionele ontwikkeling. Ze kunnen nieuwe inzichten en vaardigheden bieden die programmamakers kunnen gebruiken om hun werk te verbeteren en hun carrière vooruit te helpen.

Vernieuwing en inspiratie

Het leren over nieuwe perspectieven en het verkennen van nieuwe manieren van werken kan leiden tot vernieuwde creativiteit en inspiratie, wat kan resulteren in unieke en vernieuwende content.

Colleges van studenten van de Opleiding van de TV Academy en The Colourful Media Academy. 

De studenten van de opleiding kunnen unieke perspectieven en inzichten bieden die zeer waardevol kunnen zijn voor gevestigde programmamakers:

Nieuwe Media en Diversiteit:

Studenten die zijn opgegroeid in het digitale tijdperk hebben een uniek perspectief op nieuwe media en hun relatie tot diversiteit. Ze kunnen onderwerpen bespreken zoals de rol van sociale media in het bevorderen van diversiteit, of hoe nieuwe media kunnen worden gebruikt om ondervertegenwoordigde stemmen te versterken.

Persoonlijke Ervaringen met Diversiteit in de Media:

Studenten kunnen hun eigen persoonlijke ervaringen en observaties delen over diversiteit (of het gebrek daaraan) in de media. Dit kan inzicht geven in hoe diversiteit in de media de percepties en ervaringen van verschillende groepen beïnvloedt.

Case Studies van Diverse Media Projecten:

Studenten kunnen specifieke media projecten onderzoeken die succesvol diversiteit hebben bevorderd en deze presenteren als case studies. Dit kan praktische voorbeelden en lessen opleveren die anderen kunnen toepassen in hun eigen werk.

Het Creëren van Diverse Content:

Studenten kunnen hun eigen ervaringen delen met het creëren van diverse content, inclusief de uitdagingen die ze tegenkwamen en hoe ze die hebben overwonnen. Dit kan anderen helpen om soortgelijke uitdagingen in hun eigen werk aan te pakken.

Inclusiviteit in de Media Productie:

Studenten kunnen onderzoeken hoe diversiteit en inclusiviteit kunnen worden bevorderd in de media productie, zowel voor als achter de camera.

denim day logo

Kleur in de media is een initiatief van Media Luna in samenwerking met de TV Academy om diversiteit in de media te realiseren door middel van media opleidingen en door voorlichting over de waardevolle en cruciale betekenis van diversiteit.

Wil je de Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in: