Al Jazeera

The Colourful Media streeft naar meer diversiteit in de media en gaat daarvoor samen met de TV Academy een media opleiding geven waarin diversiteit een hoofdvak is. Zij gaan daarvoor samenwerken met Al Jazeera.

Enkele redenen voor deze samenwerking zijn:

Het is onmiskenbaar een enorme stap voorwaarts voor The Colourful Media Institute om samen te werken met Al Jazeera, een van de meest invloedrijke en erkende media-instellingen ter wereld. Een partnerschap met een gevestigde entiteit als Al Jazeera zal de  reputatie van de Colourful Media Institute alleen maar bevestigen. Het zal de bekendheid van onze Colourful Media Institute vergroten en haar status als voorloper op het gebied van diversiteit in media-educatie versterken.

Deze samenwerking tussen de Colourful Media Institute en Al Jazeera toont de toewijding aan het bevorderen van diversiteit in de media en biedt geweldige mogelijkheden voor de studenten om nationaal maar ook internationaal te leren, zich te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een carrières in de media waarin onze studenten geschoold zijn in het aanbrengen van Diversiteit in de Media.

Waarom heeft The Colourful Media Institute gekozen voor een samenwerking met Al Jazeera:

1. Gedeelde visie: De wederzijdse toewijding aan diversiteit in de media is een krachtige band tussen The Colourful Media Institute en Al Jazeera. Net als The Colourful Media Institute heeft Al Jazeera zich toegewijd aan het verschuiven van de traditionele mediadynamiek – een stroom van informatie van het Noorden naar het Zuiden – naar een meer evenwichtige en wereldwijde informatiestroom. De missie van Al Jazeera om een sterkere media-aanwezigheid te bevorderen van het Globale Zuiden, sluit aan bij de toewijding van The Colourful Media Institute om diversiteit aan te brengen in de Media.

2. Zelfbevestiging en Empowerment: De masterclasses van Al Jazeera zijn niet alleen bedoeld om vaktechnische vaardigheden en kennis bij te brengen, maar ook om de studenten van The Colourful Media Institute te helpen hun eigen unieke culturele achtergronden en perspectieven te zien als een onschatbare troef – hun ‘goudstof’.

3. Het krijgen van bevestiging en waardering van een wereldwijd erkende organisatie als Al Jazeera kan de zelfwaardering van de studenten enorm versterken en hen aanmoedigen om hun unieke stemmen en perspectieven vol vertrouwen in te zetten in hun werk. Dit helpt studenten niet alleen maar draagt ook bij aan een rijker en diverser medialandschap in Nederland.

4. Ervaring en Expertise: Al Jazeera heeft wereldwijd een sterke reputatie en brede ervaring in de journalistiek. Ze kunnen waardevolle inzichten en praktische kennis bieden aan de studenten van de opleiding.

5. Breed Perspectief: Al Jazeera, met haar multinationale en multiculturele personeelsbestand en publiek, heeft een uniek perspectief op diversiteit in de media. Dit kan studenten helpen om een breder en dieper begrip van het onderwerp te ontwikkelen.

6. Netwerken en Carrièrekansen: Samenwerken met Al Jazeera opent ook een netwerk van professionals en organisaties. Dit kan leiden tot verdere samenwerkingsmogelijkheden en kansen voor de studenten om stage te lopen, praktijkervaring op te doen en zelfs loopbaanmogelijkheden na hun afstuderen bij internationale organisaties.

 

Ook masterclasses van Al Jazeera voor gevestigde programmamakers

De samenwerking met Al Jazeera stelt niet alleen studenten van The Colourful Media Institute in staat om te leren, maar biedt ook gevestigde programmamakers in Nederland de kans om hun begrip en benadering van diversiteit in de media te verrijken. Deze “kruisbestuiving” van ideeën, waarbij Al Jazeera’s benadering van diversiteitsverslaggeving wordt geïntegreerd en aangepast aan de Nederlandse context, kan leiden tot een breder scala aan onderwerpen, verslaggeving en items in mainstream media. Door deze uitwisseling van kennis en ervaring kunnen gevestigde mediaprofessionals nieuwe inzichten opdoen, die ze vervolgens kunnen toepassen in hun eigen werk. Deze vorm van leren en dialoog kan uiteindelijk bijdragen aan een rijker en diverser medialandschap in Nederland.

Waarom is het niet goed om alleen naar CNN te kijken of alleen naar Al Jazeera?

Het is van belang om vanuit meerdere bronnen nieuws te consumeren, omdat dit kan helpen om een evenwichtiger en vollediger beeld van de wereld te krijgen. Hoewel CNN en Al Jazeera beide gerespecteerde nieuwsorganisaties zijn, hebben ze elk hun eigen perspectieven, redactionele beleid en dekking van bepaalde onderwerpen.

Hier zijn enkele redenen waarom het goed is om zowel naar CNN als Al Jazeera te kijken:

  1. Geografisch Perspectief: CNN is gevestigd in de Verenigde Staten en heeft vaak een westerse focus in zijn berichtgeving, terwijl Al Jazeera is gevestigd in Qatar en vaak een focus heeft op het Midden-Oosten en andere regio’s die mogelijk minder aandacht krijgen in de westerse media.
  2. Redactionele Focus: CNN en Al Jazeera kunnen verschillende redactionele keuzes maken over welke verhalen ze dekken en hoe ze deze verhalen presenteren. Door beide te bekijken, kun je een breder scala aan nieuws en perspectieven krijgen.
  3. Balans en vooroordeel: Hoewel alle nieuwsorganisaties streven naar objectiviteit, kan er altijd enige mate van bias zijn in hun berichtgeving. Het kijken naar meerdere bronnen kan helpen om eventuele bias in evenwicht te brengen en je in staat stellen om je eigen oordeel te vormen.
  4. Diepgang van Dekking: Bepaalde onderwerpen kunnen dieper worden behandeld door de ene nieuwsorganisatie dan de andere. Bijvoorbeeld, Al Jazeera kan diepgaandere berichtgeving hebben over kwesties in het Midden-Oosten, terwijl CNN mogelijk diepgaandere berichtgeving heeft over kwesties in de VS.

Het is altijd een goed idee om kritisch te zijn over de bronnen van je nieuws en om verschillende bronnen te raadplegen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen in de wereld.

denim day logo

Kleur in de media is een initiatief van Media Luna in samenwerking met de TV Academy om diversiteit in de media te realiseren door middel van media opleidingen en door voorlichting over de waardevolle en cruciale betekenis van diversiteit.

Wil je de Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan in: